+ (373) 699 333 09 
0(22) 101 101 
Acasă/Deservirea
Deservirea

Deservirea tehnică a climatizatorului – pentru ce este nevoie?

Deservirea tehnică este necesară  de regulă pentru înlăturarea urmărilor negative  a exploatării climatizatoarelor în condiţii nefavorabile  şi pentru profilaxia  apariţiei acestor urmări. Spre exemplu, foarte frecvent  este necesară  curăţirea  radiatorului blocului exterior  de puful de la plopi, care inhibă radiatorului  şi creează obstacole la exploatarea sa normală, precum şi curăţarea de murdăria care împiedică înlăturarea căldurii de pe plăcile radiatorului.

 

În încăperile aglomerate şi prăfuite, apare necesitatea curăţirii blocului interior şi sistemului de drenaj, care poate fi îmbibat cu murdărie. Există o părere eronată privind curăţenia aparentă a încăperilor de oficiu – un număr mare de oameni, hârtii – constituie  o sursă sigură de praf, care inevitabil numereşte pe filtre, însă chiar şi filtrele  nu sunt capabile să  lupte cu tot praful.În principiu,  utilizatorul poate curăţa şi de sine stătător filtrele  blocului interior, aceasta însă nu întotdeauna este comod.

 

Trecerea climatizatorului din regim de vară în regim de iarnă şi vice verso de asemenea are scopul de a mări termenul de exploatare neîntreruptă a tehnicii. Această operaţiune este benefic de petrecut de două ori pe an. Necesitatea ei nicidecum nu presupune defecţiunea climatizatorului, ci poartă un caracter profilactic.

 

De asemenea nu sunt rare cazurile apariţiei necesităţii înlăturării  consecinţelor unei montări necalitative. Se poate de spus că ele constituie aproape o jumătate din cazurile când este necesară intervenţia specialistului în deservire. Foarte des este necesară chiar şi reparaţia  unor sisteme ale climatizatorului. În general, o montare calitativă, ţinând cont de toate condiţiile de exploatare  trebuie să reducă la minimum necesitatea efectuării a careva lucrări de deservire. Cu toate acestea este bine cunoscut faptul ca des montarea climatizatorului  este efectuată de muncitori cu calificare foarte joasă.   Scurgerile de  freon, de regulă, sunt meritul exclusiv al asemenea lucrători şi doar în cazuri foarte rari  este urmarea rebutului de la uzină.